Kung Fu Wing Chun Trailer

By | October 27, 2012

Heres a trailer for the Kung fu comedy Wing Chun Kung fu starring Collin Chou, Yuen Wah, Yuen Qiu, Kara Hui, Yu Shaoqun, and Bai Jing. Looks good.

 

Leave a Reply