0

Saving General Yang: New Trailer

Here is the new trailer for Saving General Yang directed by Ronny Yu and starring Ekin Cheng, Fan Xu and Chun Wu.

Leave a Reply